Welkom in de wereld van tekentaal! Tekenen is een communicatiemiddel. In een tekening is alles mogelijk, want fantasie kent geen grenzen. Door o.a. tekenen kan een kind zich non-verbaal uiten.

In een tekening is te zien hoe een kind zich ontwikkelt op sociaal-emotioneel gebied. Via de beeldtaal wordt vanuit een ander perspectief gekeken, naar de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Hierbij maak ik gebruik van het leerling volgsysteem ‘Kind in Beeld’.

Het leerling volgsysteem ‘Kind in Beeld’ sluit aan bij de tekentaalontwikkeling van kinderen uit groep 1 t/m 8. De tekenopdrachten volgen een doorgaande lijn.