De e-learning van LeerKans.com is online!

Ruim 50.000 vragen in een prikkelarme omgeving.

begrijpend lezen, rekenen, spelling, taal, woordenschat

Cito 3.0, Cito-Entreetoets, Cito-Eindtoets, NIO

1 maand: € 12,95 / 6 maanden: € 44,95 / 1 jaar: € 59,95

© Copyright 2020 - LeerKans.com
Facebook
Pinterest