Op elke basisschool zijn kinderen die problemen oplossen met schelden, schoppen of slaan. Het programma Alles Kidzzz leert deze kinderen conflicten op te lossen zonder ruzie.

Via individuele begeleiding leren kinderen in deze training:

• Ruzie oplossen zonder boos te worden;

• Oplossingen bedenken voor moeilijke situaties;

• Opkomen voor jezelf zonder ruzie te maken;

• Problemen met vrienden oplossen;

• Minder snel boos worden;

• Bij oplossen van problemen eerst nadenken en dan handelen;

• Onzekerheid omzetten in meer zelfvertrouwen;

• Benoemen en onderscheiden van emoties.